۱۳۹۸ آبان ۱, چهارشنبه

دوایین حەولەکانی ئێران بۆ پاراستنی بەرجام

 قسەوباسێک لەگەڵ کاناڵی ئاسمانی روودا لەمەر دوایین حەولەکانی ئێران بۆ پاراستنی بەرجام


دەرکەوتنی بناژوێخوازی ئایینی لەپاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران

 وتوو وێژێک لەتەک کوردکاناڵ شۆڕشی گەلانی ئێرانی ئەگەرچی لەسەرتادا، شۆڕسێک بۆ ئازادی، دیمکراسی و مافی مرۆڤ بوو، بەڵام هەر زوو ئاخووندەکان و ب...