۱۴۰۰ دی ۳۰, پنجشنبه

وتووێژ لەتەک کاناڵ ئاسمانی ڕووداو

 
هۆکارەکانی زۆربوونی حەزی گۆڕانکاری بنەڕەتی لە ئێران چییە؟

هۆکارەکانی زۆربوونی حەزی گۆڕانکاری بنەڕەتی لە ئێران چییە؟...

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...