۱۴۰۱ اسفند ۱۸, پنجشنبه

لێدوانیکی کورت بۆ کوردکانال

 لێدوانێکی کورت بۆ کورد کاناڵ لەمەر ڕێکەوتنی نێوان ئێران و ئاژانسی وزەی ئەتۆمی


افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...